20 January 2012

Ka ṭhiannu kha..


Tum khat chu ka hiannu pakhat, pawl kaw zirlai kum 15 mi lek hian ‘tihian SMS mi rawn thawn a:
“Ih maw.. Naupang të ka nih laiin ânu leh âpa an inhen a, âpa chuan nupui dang a nei a. Ânu chu chhûngkaw harsa tak an nih loh avângin âpa a neih hian a zo lo a ni deuh ber a. Ânu chu nuhrawn a ni a, âpa awm lai chuan min duat thei lutuk a, a awm loh veleh min tiduhdah thei lutuk. Hmêlchhia tia sawi tur ka ni lo va, naupang të mah ni ila, kan vêngah chuan inlêng ka nei hîn a. Inlêng ka neih lai te hian ânu chuan min hau chiam hîn a, ka zak thei lutuk. Ih maw.. Pângngai taka nun te hi ka châk ve hîn a, mahse, chu chu ka tân vâna rah ang a ni si,” tiin.
He ka hiannu hi a nuhrawn chuan a tirethei em em hîn a, a châng chuan a chaw ei ve pawh a phal ngai lo. Zân dâr sâwm rîk dâwnah a insu hîn a, a insûk zawh hnuah biakinah awngai turin a kal hîn a, a awngai tlaivâr hîn. Zîng lam dâr li vêlah a haw hîn a, chutah chuan SMS mi rawn thawnin min awngaipui thu mi rawn hrilh ziah hîn.
A châng chuan a hrehawm ti lutuk hian ap chungin mi rawn be hîn a, theih ang tâwkin ka lo hnèm hîn. A nu hriat hlau chung chungin a nia mi rawn biak hîn ni.
Kan ramah hetiang mi tam tak an awm mêk.
Hei hi kum nga kal tâa ka thil tawn a ni a, kan inkâwm zui tâk loh avângin a chanchin ka hre zui ta lo. Engtin tak awm zêl ang maw?
Share:

0 Comment:

Post a Comment

Eng nge i ngaihdân?Total Pageviews

Followers

Google+ Followers

He blog-a thu leh hlate hi a ziaktu phalna lo chuan engti kawng zawng maha chhuah chhawn phal a ni lo. Chhuah duh i neih chuan ka profile-a email-ah emaw, TS Khupchong link-ah emaw mi rawn contact dawn nia.

Popular Posts (Last 30 Days)

Recent Comments

Blog Archive

Powered by Blogger.

Ka luh ṭhinna