20 January 2012

Ṭêk


êk kan hria a, a thawh nat zia pawh kan hre heuh àwm e. Thawh dân chi hrang hrang a nei a, chu’ng zîngah mihringa a thawh dân hi a dang ber àwm e.
êk hi eng nge?
Nulät tlangvàl kan han hre chho tan dêk dêk a, he êk hi kan tawng nghâl pang. Duh zâwng kan nei a, engmah kan hrilh ngam si lo. Puipun nikhuaah kan chhuak a, duh taka chu mitin kan han zawng ru a, kan duh taka te paw’n min lo zawng ru ve ngei a, chuta mit leh mit intawng taka hi ‘êk’ chu a ni.
Mihringa a thawh dân
A thawk chak khawp asin. êk a rawn tla ta chiah a, rilru a dêng nghâl sawk a. Zahthlâk a rawn inlâr uam uam a, a nuam veng veng lawi a. Sim hleih theih lohvin a ngawl kan vei nghâl pang a. Ngawl vei rau rauah chuan a sual lo ber àwm asin. êk bawk chu zak chung chungin kan beisei a, kan pan leh nge nge hîn.Engtik laiin nge a tlâk hin?
E le, hun remchâng apiangah a ni mai. Ninawm hek loh. Inkhâwmnaah te, sikul kalnaah te, hnathawh ho-na hmunah te a tla hîn. A bîkin kum lama la nau deuh a dêng duh hle a, anni paw’n den an duh tlángpui. Nuam an ti êm lo. A den lai na na na chuan nâ an hre miah lo va, mahse, a den dân a zirin a hnuah an nâin an na lo mai thîn. Kan duh rûk ngawih ngawihte-ah lo chuan a awm duh miah lo lehnghâl.
A rahchhuah chu
He êk hian mak tak maiin chhûngkua a din thei tlat. Khawvel population titamtu a ni tlat. I lo pianchhan kha he êk vâng hi a ni hial mai thei, i hringtu zâwt rawh. Nupui pasal zawn kawngah min puitu ha lutuk a ni. Tûna i nupui leh i ngaihzâwng pawh kha he êk paltlanga i neih a ni mai thei. êk ha chuan chhûngkaw ha a siam a, chhûngkaw tha chuan khawtlâng inlungrualna; khawtlâng inlungrualna chuan ram nuam a siam. He êk hi ram hnuk khawih thei thil a ni tlat.
Unaute u..
Aw unaute u, he êk hi i hmang angkai ang u hmiang. Kan chhûngkaw nawm nan, kan ram hanlen nan le.. Mahse, mi zawng zawngah êk tlâktîr i tum lo vang u, êk chhe mi a ni si a. Aw ka unau, khawi hmunah pawh êk zawng suh. êk ha lo i tawng ang a, piang tur a hulhtîr ang e. I tâna êk ha chu thliar hrang thiam la, i êk duh ber thlang la, chu mi chuan inden nawntîr awn awn ang che.
Share:

0 Comment:

Post a Comment

Eng nge i ngaihdân?Total Pageviews

Followers

Google+ Followers

He blog-a thu leh hlate hi a ziaktu phalna lo chuan engti kawng zawng maha chhuah chhawn phal a ni lo. Chhuah duh i neih chuan ka profile-a email-ah emaw, TS Khupchong link-ah emaw mi rawn contact dawn nia.

Popular Posts (Last 30 Days)

Recent Comments

Blog Archive

Powered by Blogger.

Ka luh ṭhinna